Tilbud på dine pensioner - nemt og hurtigt

Vilkår & Betingelser

1. Aftalen
Denne aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og FlytPension.dk’s rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som FlytPension.dk udbyder gennem dette site.

Denne aftale omfatter tjenesten: få 3 pensionstilbud fra diverse danske pensionsudbydere.

Det er en betingelse for tilmelding til FlytPension.dk’s tjeneste, at du har læst og forstået aftalen. Du skal være mindst 18 år for at anvende FlytPension.dk’s tjeneste. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende aftalen, kan du kontakte os på info@FlytPension.dk

1.1 Ændringer i denne aftale.

FlytPension.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre denne aftale og offentliggøre nye versioner af FlytPension.dk’s tjenester. Når vi gør det, vil vi underrette dig derom på startsiden (www.FlytPension.dk) Den nye version af disse vilkår og betingelser vil træde i kraft og være gældende for alle handler samt for enhver anden aktivitet på eller via FlytPension.dk’s tjenester og vil træde i kraft fire uger efter den dag, hvor den er offentliggjort.

1.2 Arbejdssted og lovvalg
FlytPension.dk er et selskab under DI ApS, cvr nr 30200438

Denne aftale og alle handler er underlagt dansk ret.

Du og FlytPension.dk er begge underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting i forbindelse med uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale.

2. Registrering
Du forpligter dig til at tilmelde dig FlytPension.dk’s tjenester med dit rigtige navn, adresse samt alle andre nærmere oplysninger, du bliver bedt om at oplyse.

Du skal sikre dig, at den e-mailadresse, som vi har registreret i dit navn, er opdateret, og at du har fuld adgang til den – vi vil anvende adressen til at sende dig vigtige meddelelser og pensionsselskaberne vil sende deres tilbud til din e-mailadresse.

3. Persondata
Vi vil indsamle, anvende og videregive persondata og kontaktdata, som du har registreret hos os, i henhold til vor persondatapolitik. FlytPension.dk kan anvende “cookies” eller andre tekniske midler til at gøre din oplevelse af FlytPension.dk’s tjenester mere personlig.

3.1 Persondatapolitik
FlytPension.dk’s persondatapolitik udgør en del af denne aftale, og ved at erklære dig indforstået med de indeholdte vilkår og betingelser giver du samtidig dit samtykke til den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data, således som fastlagt i vor persondatapolitik.

FlytPension.dk vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål end at oplyst pensionsselskaberne om dine pensionsforhold. Vi videregive dem ikke til andre personer/selskaber, medmindre du har givet dit samtykke til, at FlytPension.dk kan gøre det, enten under registreringen eller på et andet tidspunkt. Vi kan endvidere videregive disse oplysninger, hvis vi enten bliver pålagt af gøre det efter lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

4. FlytPension.dk
FlytPension.dk er ansvarlig for indhold og drift af hjemmesiden www.flytpension.dk. Domænet ejes af tredje part.

FlytPension.dk’s rolle er udelukkende at skabe en kontakt imellem pensionsudbyderne og brugerne af hjemmesiden.

Brugerne af hjemmesiden kan indhente tilbud på deres pensioner hos en række pensionsudbydere. Pensionsudbyderne kan herefter give tilbud på de forespurgte pensioner.

Pensionsudbyderne beslutter selv, om de ønsker at afgive tilbud. Brugeren beslutter ligeledes selv, om denne ønsker at acceptere et af de afgivne tilbud.

Det er gratis for Brugeren at indhente tilbud gennem FlytPension.dk.

FlytPension.dk formidler alene kontakten mellem brugeren og pensionsselskaberne, og er ikke involveret i tilbudsfasen.

FlytPension.dk er ikke selv et pensionsselskab. Aftaleindgåelsen mellem Brugeren og pensionsselskaberne foregår uden om FlytPension.dk. FlytPension.dk stiller alene muligheden for at indhente tilbud på Ydelser til rådighed, og garanterer ikke for antallet eller indholdet af tilbud.

FlytPension.dk indestår ikke for rigtigheden af de oplysninger der indtastes på hjemmesiden og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i disse oplysninger.

4.1 Brugerkategorier og rettigheder 
FlytPension.dk forbeholder sig ret til at afvise brugere uden yderligere forklaring samt at stille særlige vilkår for godkendelsen af en bruger.

4.2 FlytPension.dk’s immaterielrettigheder
Alle ophavsrettigheder vedrørende vilkår, betingelser, beskrivelser, data, fremgangsmåder og knowhow tilkommer alene FlytPension.dk.

FlytPension.dk er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på Internet, servere, hardware eller software.

FlytPension.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder for mistet avance, indtægter, forretningsmuligheder og tab af data, oplysninger med videre. Endvidere er FlytPension.dk under ingen omstændigheder ansvarlig i tilfælde af force majeure, herunder forhold som FlytPension.dk ikke indflydelse på.

5. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem FlytPension.dk og Brugeren eller pensionsselskaberne, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved FlytPension.dk’s til enhver tid værende værneting.

FlytPension.dk tager forbehold for og påtager sig intet ansvar for trykfejl og fejlskrift.

København, 9 oktober 2013