Tilbud på dine pensioner - nemt og hurtigt

Livrente

 

Med en livrente indskyder man penge i en form for kollektiv ordning sammen med mange andre pensionsopsparere og den kan kun oprettes i pensionsselskaber og kan ikke laves som bankordninger.

En livrente er en forsikring, hvor pensionsopsparer får sin pension udbetalt hver måned, så længe han lever.  Pensionsopsparer kan dogvælge at få livrenten udbetalt i en begrænset periode på mindst 10 år  – også kaldet ophørende livrente

Der er ingen aldersgrænse og det er typisk folk, der betaler topskat, der opretter livrentepensioner og indbetalingerne  kan ske fra arbejdsgiver, eller man kan oprette en privat ordning og indbetalinger kan trækkes fra i skat.

Hvis man indbetaler via sit arbejde, er der ingen grænse for, hvor meget man kan indbetale årligt, og beløbet behøver ikke at være det samme hvert år.