Tilbud på dine pensioner - nemt og hurtigt

Kapitalforsikring

 

En kapitalforsikring er en livsforsikring, der udbetales med en engangsydelse.

Kapitalforsikring kan tegnes med udbetaling ved policens udløb enten på en bestemt dato eller ved forsikredes død eller erhvervsudygtighed.

Kapitalforsikringer oprettes i livs- eller pensionsforsikringsselskaber.

Indbetalinger til kapitalforsikringer kan fradrages i den skattepligtige indkomst.  Af det løbende afkast på den opsparede pensionskapital betales der realrenteafgift, og ved udbetaling betales en afgift på 40%