Tilbud på dine pensioner - nemt og hurtigt

Aldersopsparing

 

Aldersopsparing er en ny type pensionsordning, som pr. 1. januar 2013 har afløst kapitalpensionen. Den kan oprettes af alle – dog senest 5 år før folkepensionsalderen.

Maksimumgrænsen for indbetaling reguleres årligt. I 2014 må den årlige indbetaling på aldersopsparingen ikke overstige 28.100 kr.

Du kan vælge at få udbetalt din aldersopsparing den dag, hvor du har opnået din pensionsudbetalingsalder (ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen). Du har dog også mulighed for, at vente helt op til 15 år fra denne dato før pengene skal udbetales. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

Opsparingen kan udbetale på én gang. Det er dog også muligt, at få opsparingen udbetalt over flere gange. Du kan fortsat indbetale til aldersopsparing, selv om du har fået en udbetaling.

Udbetaling fra aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionen

Læs mere mere om Aldersopsparing her