Tilbud på dine pensioner - nemt og hurtigt

Aldersopsparing

Aldersopsparing

Aldersopsparing

 

Hvad er en aldersopsparing?

Aldersopsparing kom som buy research papers erstatning for kapitalpensionsordningen, da denne blev afskaffet. En aldersopsparing kan oprettes som en privatordning  eller som en arbejdsgiveradministreret buy a essay ordning og den kan oprettes i en bank. Aldersopsparing minder meget om kapitalpensionen. Den afviger dog på følgende 3 punkter:

 • Der kan kun indbetales 28.600 kr. (2015) om året.
 • Indbetalingerne ikke trækkes fra i skat.
 • Udbetalingerne på en aldersopsparing er skattefrie.

Aldersopsparingen kom ikke så godt fra land, da mange var glade for deres kapitalpension og skeptiske over for at indbetalinger til den nye ordning ikke giver skattefradrag. Mange er dog idag  rigtig glade for deres aldersopsparing, nu hvor de kender dens fordele. En aldersopsparing udbetales typisk på én gang, så man får et samlet beløb, man kan bruge, når man selv vil. På den måde kan man få udbetalt et større beløb frem for løbende udbetalinger. Man kan dog også vælge at få pengene udbetalt i flere portioner – og stadig indbetale til ordningen. ​

Aldersopsparing – Fordele

 • den kan udbetales når man når sin pensionsudbetalingsalder – og 15 år frem.
 • man kan fortsætte med at indbetale – selv om man har fået en udbetaling.
 • afkastet bliver kun beskattet med 15,3 procent årligt.
 • man skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da man ikke har fradrag for indbetalingerne.
 • man bliver ikke modregnet i folkepensionen.

Aldersopsparing – Ulemper

 • man kan ikke ændre aldersopsparingen til en ratepension eller en livsvarig pension.
 • man får ikke fradrag for indbetalingerne.

Man kan selv bestemme, hvordan man vil have aldersopsparingen udbetalt. Det kan for eksempel være en fordel, hvis man vil ud og rejse, købe ny bolig, bil eller sommerhus – og hvis man blot vil bruge pengene som supplement til ens folkepension.

Aldersopsparing – Indbetaling / Opretttelse

Man kan højst indbetale 28.600 kroner om året, og man har ikke fradrag for indbetaling og man kan oprette en aldersopsparing indtil 15 år efter, man har nået ens pensionsudbetalingsalder (pt. 60 år + 15 år = 75 år).

Aldersopsparingen kan oprettes af en selv privat eller via ens arbejdsgiver og man kan sagtens oprette flere af disse ordninger.Det maksimale indskudsbeløb reguleres hvert år. Hvis man i 2015 indbetaler mere end 28.600 kr., skal der betales 20 % i afgift af det beløb, der overstiger 28.600 kr. Det beløb, der er indbetalt for meget, bliver stående på ordningen.

Afgiften opkræves af SKAT via ens årsopgørelse. Man kan alternativt også med fordel indbetale det overskydende beløb på en ratepension eller livrente.

Aldersopsparing – Udbetaling

Aldersopsparingen kan udbetales fra den dag, hvor man har opnået ens pensionssalder, men man kan også vælge at vente helt op til 15 år fra denne dato, før pengene skal udbetales.

Udbetaling er afgifts- og skattefri, da man ikke har haft fradrag for indbetalingerne. Udbetalingen kan udbetales, når man går på efterløn eller pension. Men man kan også få den udbetalt i mindre portioner over flere gange. Man har en garanti for udbetalingen hvilket betyder at  ens efterladte får udbetalt ens opsparing, hvis man dør, før man selv har fået udbetalt hele opsparingen.

Man vælger selv, om man vil have pengene udbetalt som et engangsbeløb eller i mindre portioner over op til 15 år, når man går på pension. Det er en af punkterne hvor alderspension adskiller sig fra de to andre opsparingsformer der er i dag, nemlig livrente og ratepension, hvor man ikke kan få sin opsparing udbetalt på en gang, men kun i rater over mindst en 10 årig periode (ratepension).

De fleste har i dag enten en ratepension eller en livrente via deres firmapension og i det tilfælde kan det være en kæmpe fordel at have en aldersopsparing ved siden af, så man sikrer sig både en løbende udbetaling samt et stort engangsbeløb når man går på pension. Man har mulighed for at få udbetalt engangsbeløbet på et tidligere tidspunkt, hvis man får nedsat sin funktionsevne og derigennem ens arbejdsevne

Aldersopsparing – beskatning

Indbetalingerne på en aldersopsparing kan som sagt  ikke trækkes fra i ens skattepligtige indkomst. Til gengæld er udbetalingen ved pensionsalderen skatte- og afgiftsfri, hvilket vil sige at du man hele den opsparede værdi udbetalt.

 Placering af aldersopsparing

Aldersopsparing kan placeres på flere måder

 • Lade pengene stå på en konto hvor man får en eller anden forrentning
 • I ens eget værdipapirdepot, hvor man kan investere i eks. aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser
 • I investeringspuljer som plejes af enten bankens eller pensionsselskabernes investeringsspecialister

Pensionsafkastskat

Afkastet af det opsparede beløb skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afkast beskattes med 15,3 procent pr. år (2015).

Kreditorbeskyttelse

Så længe, der ikke er sket udbetaling, er aldersopsparingen fritaget for kreditorforfølgning. Der gælder dog særlige regler for kontohavere, der erklæres konkurs.

Få rådgivning

Indbetalingens størrelse på aldersopsparingen bør altid være tilpasset ens liv og ens økonomi, så man får mest muligt ud af ens opsparing. En gennemgang hos en af vores samarbejdspartnere kan give et overblik – ligesom man også kan læse mere om aldersopsparingen hos Skat

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
Flytoension.dk
Product Name
Aldersopsparing
Price
Dkk 1000
Product Availability
Available in Stock